"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name81. At-Takwir
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.'Izash - shamsu kuwwirat;

2.Wa 'izan - nujun - munkadarat;

3.Wa 'izal - jibaalu suyyirat;

4.Wa 'izal - 'ishaaru 'uttilat;

5.Wa 'izal wuhuushu hushirat;

6.Wa 'izal - bihaaru sujjirat;

7.Wa 'izal - nufuusu zuwwijat;

8.Wa 'izal - maw - 'uudatu su'ilat;

9.Bi - 'ayyi zambin - qutilat;

10.Wa 'izas - suhufu nushirat:

11.Wa 'izas - samaaa - 'u kushitat;

12.Wa 'izal - Jahiimu su' - 'irat;

13.Wa 'izal - Jannatu 'uzlifat;

14.'Alimat nafsum - maaa - 'ahdarat

15.Fa - laaa 'uqsimu bil - khunnas,

16.'Al - jawaaril - kunnas;

17.Wal - Layli 'izaa 'as - 'as;

18.Was subhi 'izaa tanaffas;

19.'Innahuu la - qawlu Rasuulin - kariim,

20.Zii - quwwatin 'inda Zil - 'Arshi makiin.

21.Mutaa - 'in - samma 'Amiin.

22.Wa maa Saahibukum - bi - majnuun;

23.Wa laqad ra - 'aahu bil - 'ufuqil - mubiin.

24.Wa maa huwa 'alal - ghaybi bi - daniin.

25.Wa maa huwa bi - qawli Shaytaanir - rajiim.

26.Fa - 'ayna tazhabuun?

27.'In huwa 'illaa zikrul - lil - 'aalamiin:

28.Liman - shaaa - 'a minkum 'any - yas - taqiim:

29.Wa maa tashaaa - 'uuna 'illaaa 'any - yashaaa - 'allaahu rabbul - 'Aalamiin.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN